WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYMIARÓW, PŁASKOŚCI I JAKOŚCI POWIERZCHNI

Płytki ścienne i podłogowe szkliwione oraz dekoracje ścienne szkliwione,  produkowane przez POLCOLORIT S.A. w technologii monoporozy o nasiąkliwości wodnej E>10%  - Grupa BIII, posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, załącznik L.

PARAMETR

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE W %

BADANIE

DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ

Dopuszczalne odchylenie w %, średniego wymiaru każdej płytki od wymiaru roboczego

l ≤ 12 cm: ± 0,75%

l >12 cm: ±0,5%

ISO 10545-2

GRUBOŚĆ

Dopuszczalne odchylenie w % średniej grubości każdej płytki od grubości roboczej

± 10%

 

ISO 10545-2

KRZYWIZNA BOKÓW 

Dopuszczalne max odchylenie od linii prostej w % w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych

±0,3%

 

ISO 10545-2

ODCHYLENIE OD KĄTA PROSTEGO

Dopuszczalne max odchylenie od kata prostego w % w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych

±0,5%

 

ISO 10545-2

PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI

Dopuszczalne max odchylenie od płaskości powierzchni w %:

 

 

KRZYWIZNA ŚRODKA  w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych

+0,5%

-0,3%

ISO 10545-2

KRZYWIZNA BOKÓW w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego

+0,5%

-0,3%

ISO 10545-2

WYPACZENIE w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych

±0,5%

ISO 10545-2

JAKOŚĆ POWIERZCHNI

Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonej z płytek.

ISO 10545-2

a Nie stosuje się w odniesieniu do płytek mających krawędzie specjalnie ukształtowane.

Płytki ścienne, podłogowe i uniwersalne gresowe szkliwione oraz dekoracje gresowe szkliwione o nasiąkliwości wodnej E≤0,5% - Grupa BIa, posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, załącznik G.

PARAMETR

Powierzchnia S wyrobu (cm2)

BADANIE

90<S≤190

190<S≤410

S>410

DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ

Dopuszczalne odchylenie w %, średniego wymiaru każdej płytki od wymiaru roboczego

±1,0%

±0,75%

±0,6%

ISO 10545-2

GRUBOŚĆ

Dopuszczalne odchylenie w % średniej grubości każdej płytki od grubości roboczej

±10%

±5%

±5%

ISO 10545-2

KRZYWIZNA BOKÓW

Dopuszczalne max odchylenie od linii prostej w % w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych

±0,5%

±0,5%

±0,5%

ISO 10545-2

ODCHYLENIE OD KĄTA PROSTEGO

Dopuszczalne max odchylenie od kata prostego w % w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych

±0,6%

±0,6%

±0,6%

ISO 10545-2

PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI

Dopuszczalne max odchylenie od płaskości powierzchni w %:

 

 

 

 

KRZYWIZNA ŚRODKA  w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych

±0,5%

±0,5%

±0,5%

ISO 10545-2

KRZYWIZNA BOKÓW w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego

±0,5%

±0,5%

±0,5%

ISO 10545-2

WYPACZENIE w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych

±0,5%

±0,5%

±0,5%

ISO 10545-2

JAKOŚĆ POWIERZCHNI

Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonej z płytek.

ISO 10545-2

a Nie stosuje się w odniesieniu do płytek mających krawędzie specjalnie ukształtowane.

KOLEKCJE   /   FIRMA   /   ABC PŁYTEK   /   INWESTORZY   /   DO POBRANIA   /   DYSTRYBUCJA   /   KONTAKT

by LEMONPIXEL.pl