WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYMIARÓW, PŁASKOŚCI I JAKOŚCI POWIERZCHNI

Płytki ścienne szkliwione oraz dekoracje ścienne szkliwione,  produkowane przez POLCOLORIT S.A. w technologii monoporozy o nasiąkliwości wodnej E>10%  - Grupa BIII, posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411:2013-04, załącznik K.

PARAMETR

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE
N (wymiar nominalny) >15 cm:

BADANIE

DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ

Dopuszczalne odchylenie w %, średniego wymiaru każdej płytki od wymiaru roboczego

±0,5%

±2,0 mm

IEN ISO 10545-2

GRUBOŚĆ

Dopuszczalne odchylenie w % średniej grubości każdej płytki od grubości roboczej

± 10%

± 0,5 mm

 

EN ISO 10545-2

KRZYWIZNA BOKÓW 

Dopuszczalne max odchylenie od linii prostej w % w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych

±0,3%

±1,5 mm

 

EN ISO 10545-2

ODCHYLENIE OD KĄTA PROSTEGO

Dopuszczalne max odchylenie od kata prostego w % w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych

±0,5%

±2,0 mm

 

EN ISO 10545-2

PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI

Dopuszczalne max odchylenie od płaskości powierzchni w %:

 

 

KRZYWIZNA ŚRODKA  w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych

+0,5%              -0,3%

+2,0 mm           -1,5 mm

EN ISO 10545-2

KRZYWIZNA BOKÓW w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego

+0,5%              -0,3%

+2,0 mm           -1,5 mm

EN ISO 10545-2

WYPACZENIE w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych

±0,5%

±2,0 mm

EN ISO 10545-2

JAKOŚĆ POWIERZCHNI

Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonej z płytek.

EN ISO 10545-2

a Nie stosuje się w odniesieniu do płytek mających krawędzie specjalnie ukształtowane.
b Z powodu wypalania, nieuniknione są niewielkie różnice standardowej barwy.


Płytki ścienne, podłogowe i uniwersalne gresowe szkliwione oraz dekoracje gresowe szkliwione o nasiąkliwości wodnej E≤0,5% - Grupa BIa, posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411:2013-04, załącznik G.

PARAMETR

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE

BADANIE

N (wymiar nominalny) >15 cm:

DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ

Dopuszczalne odchylenie w %, średniego wymiaru każdej płytki od wymiaru roboczego

±0,6%

±2,00 mm

EN ISO 10545-2

GRUBOŚĆ

Dopuszczalne odchylenie w % średniej grubości każdej płytki od grubości roboczej

±5%

±0,5 mm

EN ISO 10545-2

KRZYWIZNA BOKÓW

Dopuszczalne max odchylenie od linii prostej w % w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych

±0,5%

±1,5%

EN ISO 10545-2

ODCHYLENIE OD KĄTA PROSTEGO

Dopuszczalne max odchylenie od kata prostego w % w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych

±0,5%

±2,0%

EN ISO 10545-2

PŁASKOŚĆ POWIERZCHNI

Dopuszczalne max odchylenie od płaskości powierzchni w %:

 

 

 

KRZYWIZNA ŚRODKA  w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych

±0,5%

±2,0%

EN ISO 10545-2

KRZYWIZNA BOKÓW w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego

±0,5%

±2,0%

EN ISO 10545-2

WYPACZENIE w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych

±0,5%

±2,0%

EN ISO 10545-2

JAKOŚĆ POWIERZCHNI

Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonej z płytek.

EN ISO 10545-2

a Nie stosuje się w odniesieniu do płytek mających krawędzie specjalnie ukształtowane.
b Z powodu wypalania, nieuniknione są niewielkie różnice standardowej barwy.

KOLEKCJE   /   FIRMA   /   ABC PŁYTEK   /   INWESTORZY   /   DO POBRANIA   /   Praca   /   KONTAKT

by LEMONPIXEL.pl