WZA

 WZA w dniu 22-06-2016

FORMULARZ do głosowania przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Raport 8 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 22 czerwca 2016 roku.

Raport 9 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego
na dzień 22 czerwca 2016 r.

Raport 9 - Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016.

Raport 10 - Proponowana zmiana w Statucie Polcolorit S.A.


NWZA w dniu 20.11.2015

WZA w dniu 29-06-2015

Raport 7 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A.

Raport 7 - Załącznik nr 1 do raportu 7.

Raport 8 - Powołanie członków Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. na kolejną kadencję.

Raport 9 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polcolorit S.A. w dniu 29 czerwca 2015.

 

WZA w dniu 27-06-2014

Raport 15 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A.

Raport 15 - Załącznik nr 1 do raportu 15

 

WZA w dniu 28-06-2012

 

 

NWZA w dniu 20-10-2012

 

WZA w dniu 30-06-2012

 

      Ogólna ilość akcji Spółki wynosi 127.443.217, na dzień ogłoszenia tj. 04.06.2012r. odpowiada im 159.775.330 głosów.

KOLEKCJE   /   FIRMA   /   ABC PŁYTEK   /   INWESTORZY   /   DO POBRANIA   /   Praca   /   KONTAKT

by LEMONPIXEL.pl