Zapytania ofertowe

  1. Przedstawienie oferty terminowo-cenowej na cyfrowy system do nanoszenia dekoracji / aplikacji na płytki ceramiczne
  2. Przedstawienie nowej oferty terminowo-cenowej na cyfrowy system do nanoszenia dekoracji / aplikacji na płytki ceramiczne
  3. Informacja dotycząca wyłonienia dostawców na cyfrowy system do nanoszenia dekoracji
  4. Zakup  cyfrowego  systemu  do  nanoszenia  dekoracji  /  aplikacji  na  płytki  ceramiczne  celem  podwyższenia konkurencyjności firmy - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  5. Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Poszerzenie oferty produktowej firmy POLCOLORIT S.A. poprzez wdrożenie nowej technologii" planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
    CPV przedmiotu zamówienia:
  6. Oferta na realizację usługi brokerskiej
  7. Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2016 r. - obsługa brokerska

KOLEKCJE   /   FIRMA   /   ABC PŁYTEK   /   INWESTORZY   /   DO POBRANIA   /   Praca   /   KONTAKT

by LEMONPIXEL.pl